Verlegen von Fußböden

Holzfußböden sind für die Verwendung im Innenraum gedacht. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten normalen Wohnraumverhältnissen entsprechen. Die Fußbodendielen sind vor Feuchtigkeit zu schützen. Es empfiehlt sich, die Dielen bis zu 14 Tage vor dem Verlegen im betreffenden Raum zu lagern.

Verlegen von Fußböden:

 

Asennustyön valmistelu:

Lattialautapaketit tulee varastoida kuivassa ja lämpimässä sisätilassa suojassa sateelta ja auringon valolta.

Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila      n 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.

Varmista että koolaus on tasainen ennen asennusta. Koolausetäisyys enintään 600 mm.

Asenna isot pinnat samasta tuotantoerästä.

Asennusohjeet:

Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.

Kiinnitä lattialauta urospontin tyvestä esim. Hobau 4,2x75 mm ruuvilla viistosti 45 asteen kulmassa ruuvaten.  Ensimmäinen lattialauta kiinnitetään naaraspuoli seinää vasten. Tarkemmat ohjeet löydät tuotteen tuotekortista.

Aivan laudan reunoissa ja päissä suositellaan reikien poraamista, näin estetään ponttien halkeaminen.

Asennuksessa jätä lattialaudan ja seinän väliin noin 10 mm:n liikuntasauma.

 

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.