Hooldusjuhised

Värvitud, lakitud ja kaitsekihiga pindade hooldus ja puhastamine

 • Pühi kergelt niiske, ebemevaba puuvillase lapiga.
 • Võib kasutada kergeid puhastusvahendeid.
 • Tugevad puhastusvahendid võivad kahjustada toote pinda.

Saunakindlate pindade hooldus ja puhastamine

 • Võid kasutada sauna puhastamiseks mõeldud ja kergeid pesuvahendeid.
 • Tugevad puhastusvahendid võivad kahjustada toote pinda.

Ülevärvimis- ja parandusjuhised pinnatöödeldud toodetele

Puhasta ja lihvi pinnad hoolikalt.

 • Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese vajadusel vahendiga Tikkurilan Maalipesu.
 • Lihvi pinnad kergelt ja eemalda lihvimistolm.

Pindade ülevärvimine

 • Kata pinnad uuesti 1–2 korda veepõhise poolmattvärviga (NCS-S0502Y), nt mööblivärviga Tikkurilan Helmi.

NB! Kaitsekihiga tooteid ei või üle värvida.

Saunakindlate toodete taastöötlemine

 • Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese vajadusel vahendiga Tikkurilan Maalipesu.
 • Lihvi pinnad kergelt ja eemalda lihvimistolm.
 • Saunakindlad tooted võib taastöödelda vastavate veepõhiste toodetega.