Reklamaatiolomake

Pyydämme täyttämään tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta pääsemme käsittelemään reklamaation viivytyksettä. Mikäli tuote on ostettu jälleenmyyjältä, reklamaatio tulee tehdä kyseiselle jälleenmyyjälle.

Liitä reklamaation liitteeksi kuva, rahtikirja ja varauma, josta ongelma käy ilmi.

    Yhteystiedot


    Vahinkoa koskevat tiedot


    Liitteet

    Liitä tähän kuva, rahtikirja ja varauma. Tiedot ovat välttämättömiä asian ratkaisemiseksi.