Ansvar för kvalitet

 

Principerna för hållbar utveckling tillämpas för E.T. Listat Oy:s produkter och deras tillverkning. Att beakta miljön vid val av material, produktion och logistik innebär även ekonomisk effektivitet, bland annat mer effektiv användning av råvaror.

 

Råvirket för ET:s lister kommer från PEFC-certifierade skogar. Panelerna och golv är harmoniserade enligt produkt och  uppfyller kraven i CE-märket. ET-Listat tillämpar även förpackningsbranschens återvinningscertifikat.