Företag

E.T. Listat Oy är en ledande finländsk tillverkare av bygglister och -profiler samt inredningspaneler och golv av naturträ.

ET är ett varumärke som är känt inom inrednings- och byggbranschen för sin höga kvalitet, sitt omfattande sortiment samt korta leveranstider och pålitlighet i egenskap av aktör inom byggbranschen.

Bolaget utvecklar kontinuerligt sina produkter, håller ett öga på trenderna inom inredningsbranschen och beaktar materialens lämplighet i olika inredningsobjekt. Bolaget satsar även på att utveckla mer effektiv och miljövänlig produktionsteknologi.

Ett tecken på finskt arbete

E.T. Listorna har tilldelats nyckelflaggan som ett tecken på att dess produkter tillverkas i Finland och att de sysselsätter finländare. Nyckelflaggan säger också att det inhemska innehållet i produkten alltid är minst 50% av kostnadsvärdet. Kostnadsvärdet tar hänsyn till t.ex. råvaror, förnödenheter, förpackningsmaterial samt kostnader för produktutveckling.

Nyckelflaggan utfärdas för tre år i taget. Företag som har fått en nyckelflagga kontrolleras dock varje år för den information som krävs för att använda märket.

Det började med Ensio och en idé

För nästan 45 år sedan drömde Ensio Torvi på företaget Peurakosken Saha ja Mylly i Rautio om att utvidga försäljningsverksamheten till Ylivieska.

Idéen förverkligades och Ensio grundades ET-listat år 1972 under namnet Ylivieskan Saha ja Höyläämö. Hyvlade bygglister i furu har varit bolagets affärsidé ända sedan starten.

Under årens lopp har produktionen breddats och i sortimentet ingår nu även paneler och ytbelagda MDF-produkter samt golv i naturträ. Affärsidéen var ända från början att tillverka lister av inhemsk furu.

E.T. Maalaus Oy grundades år 1998. Dotterbolaget specialiserade sig på ytbehandling av lister och paneler samt tillverkning av MDF-baserade produkter.

År 2000 introducerade E.T. Listat Oy MDF-baserade lister och paneler med specialyta på marknaden.

År 2010 fusionerades E.T. Maalaus Oy med E.T. Listat Oy.

År 2014 påbörjades tillverkningen av golv i naturträ. Lång erfarenhet och målmedvetet utvecklingsarbete har gjort varumärket ET-Listat till marknadsledande inom kvalitet.