Ansvar för kvalitet

Principerna för hållbar utveckling tillämpas för E.T. Listat Oy:s produkter och deras tillverkning. Att beakta miljön vid val av material, produktion och logistik innebär även ekonomisk effektivitet, bland annat mer effektiv användning av råvaror.

Råvirket för ET:s lister kommer från PEFC-certifierade skogar. Panelerna och golv är harmoniserade enligt produkt och  uppfyller kraven i CE-märket.

M1-utsläppsklassificering

Vi är med och främjar utvecklingen och användningen av byggmaterial med låga utsläpp. Utsläppsklassificeringen av byggmaterial anger kraven för ett material som används i normala arbets- och bostadsutrymmen när det gäller god inomhusluftkvalitet.

Bygginformationsstiftelsen har godkänt M1-klassificeringen av byggmaterial med låga utsläpp för våra följande produkter:

  • för lackerade, målade (vattenlöslig) och betsade massivträbeklädnadspaneler och lister
  • målade (vattenlöslig) och belagda (melaminfilm) MDF-beklädnadspaneler och lister.

Nyckelflaggmärke

ET-Listat är ett genuint finländskt bolag som i huvudsak använder sig av inhemskt trävirke. E.T. Listat har beviljats rätten att använda märket Nyckelflaggen av Förbundet för Finländskt Arbete. Läs mer.