Certifikat

Finotrol Oy har beviljat ett brandskyddscertifikat för våra massivträpaneler och -beklädnader (brandskyddsklass B-s1.d0, Teknos FR brandskyddsmålning).

ET-Listat tillämpar även förpackningsbranschens återvinningscertifikat.