Montering av golv:

 

Trägolven är avsedda för användning inomhus. Förhållandena måste vara gynnsamma både då det gäller fukt och då det gäller temperatur. Golvbrädorna får inte utsättas för fukt. Brädorna kan förvaras i monteringsutrymmet i upp till ......dagar före monteringen.

 

menekkitaulukot:

Golv

Montering av golv: