Montering av taklister:

Trälisterna är avsedda för användning inomhus. Förhållandena måste vara gynnsamma både då det gäller fukt och då det gäller temperatur. Listerna får inte utsättas för fukt. Listerna kan förvaras i monteringsutrymmet i upp till 14 dagar före monteringen.

 

Montering av taklister: