Långt liv

Noggrann installation och regelbundet underhåll förlänger livslängden på lister, paneler och golv. Vi sammanställer instruktioner för installation och underhåll av olika produktfamiljer. Installationsvideor ingår också.

Installation

I installationsanvisningarna hittar du instruktioner för installation av golvlister och taklister, golvbrädor och takpaneler. Förutom själva installationen har vi listat stegen för att förbereda installationsarbetet.

Se installationsanvisningar

Hoito ja puhdistus

I vårdinstruktionerna hittar du tydliga instruktioner för underhåll och rengöring av målade, lackerade och belagda ytor samt bastuytor. Instruktioner för ommålning och omarbetning ingår också.

Se skötselanvisningar