Montering

Montering av fotlister

Trälisterna är avsedda för användning inomhus. Förhållandena måste vara gynnsamma både då det gäller fukt och då det gäller temperatur. Listerna får inte utsättas för fukt. Listerna kan förvaras i monteringsutrymmet i upp till 14 dagar före monteringen.

Montering av taklister

Trälisterna är avsedda för användning inomhus. Förhållandena måste vara gynnsamma både då det gäller fukt och då det gäller temperatur. Listerna får inte utsättas för fukt. Listerna kan förvaras i monteringsutrymmet i upp till 14 dagar före monteringen.

Montering av takpaneler

Montering av golv

Trägolven är avsedda för användning inomhus. Förhållandena måste vara gynnsamma både då det gäller fukt och då det gäller temperatur. Golvbrädorna får inte utsättas för fukt. Brädorna kan förvaras i monteringsutrymmet i upp till ……dagar före monteringen.