4042PPE30

Kantlist 40x40/35x3000

Produktkategori
Kantlister
Material
Furu
Behandling
Färdigt trä
Tona
Styrka x Bredd
40 mm × 40 mm
Längd
3000 mm
EAN
6438202003507

Avsedd användning

För torr interiör. Bastu och PVC -produkter även för våtutrymmen i hemmet.

Förberedelser inför installationsarbetet

 • Produkterna ska förvaras torrt, skyddade från regn och solljus.
 • Låt produktens temperatur och luftfuktighet före installationen anpassa sig till förhållandena på installationsplatsen, staplad löst i cirka en vecka.
 • Rumstemperaturen och luftfuktigheten på installationsplatsen måste vara normal, temperaturen cirka 20 °C och luftfuktigheten under 50%.
 • För att undvika färgskillnader rekommenderas att produkterna kommer från samma tillverkningssats.

Monteringsanvisning för kantlister

 • Säkerställ god belysning på installationsplatsen under installationen.
 • Fäst listerna med en slutspik
 • Montering på en stenvägg med monteringslim eller stöd.
 • Stick inte igenom ångspärren.
 • Vid fastsättning med en skruv måste delen vara perforerad för att förhindra sprickbildning
 • Fäst stycket i bakgrunden med cirka 60 cm mellanrum
 • Tryck fast stycket mot monteringsytan före montering

INSTALLERA INTE EN DEFEKT PRODUKT. EN INSTALLERAD PRODUKT ÄR EN GODKÄND PRODUKT.