TIETOSUOJASELOSTE (HetiL 523/1999, 10 §)

E.T. Listat Oy (Vähäkankaantie 64, 84100 Ylivieska) kerää nettisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella asiakkaan henkilötietoja asiakaspalvelua varten. Annettuja tietoja käytetään mm. E.T. Listat Oy:n tuote-esitteen lähettämiseen asiakkaalle. Lisäksi asiakas voi jättää yhteydenottolomakkeella palautetta tai yhteydenottopyynnön.

Yhteydenottolomakkeen pakollisia kenttiä ovat nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi edellytetään, että asiakas kirjoittaa joko osoitteensa tai viestin vapaaseen kenttään asiayhteyden mukaan. Puhelinnumeron antaminen on vapaaehtoista.

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asiakaspalvelutilanne edellyttää. Tietoja ei säilytetä tai arkistoida, vaan ne poistetaan, kun ne eivät ole rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisia (henkilötietolaki 34§).

Annettuja yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

Annetuista tiedoista syntyvä rekisteriä suojataan E.T. Listat Oy:n rekisteriselosteessa tarkoitetulla tavalla. Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä E.T. Listat Oy:n verkkosivuilla.

Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan:

Raine Luukko
c/o E.T. Listat Oy
Puh. +358 50 5499 942